FAQ

Hvornår er et produkt bragt i omsætning?

Et produkt er bragt i omsætning når det fysisk er overført fra producenten/importøren til en distributør eller når ejendomsretten er overdraget.

To top

Hvad er en ækvivalent model? Og hvordan kan man tilføje/fjerne disse i EPREL?

En ækvivalent model har samme tekniske specifikationer i energimærket og databladet som basemodellen.

Ja, du kan både tilføje og fjerne ækvivalente modeller i EPREL. Alle tekniske specifikationer for en ækvivalent model bliver autoudfyldt i EPREL, med undtagelse af datoen for hvornår produktet bringes i omsætning og kontaktinformationer.

For at fjerne ækvivalente modeller, skal du åbne det pågældende produkt i EPREL og klikke på fanen "Ækvivalente modeller" i venstre side af menuen. Øverst i højre hjørne vil der være en rød knap med teksten "Break Equivalence".

Hvilke produkter får et reskaleret energimærke i 2021?

 • Husholdnings køle/fryseapparater herunder vinkøleskabe
 • Vaskemaskiner og kombinerede vaske/tørremaskiner
 • Opvaskemaskiner
 • Fjernsyn og elektroniske skærme
 • Lyskilder

Hvornår skal det nuværende energimærke erstattes af det re-skalerede mærke for husholdningsapparater og fjernsyn, som er markedsført før og efter november 2020?

Udskiftning skal ske indenfor 14 arbejdsdage fra d. 1. marts 2021. De 14 dage er angivet som arbejdsdage mellem mandag og fredag, men ikke lørdage, søndage eller helligdage. De nye mærker må ikke vises i fysiske butikker eller netbutikker før d. 1. marts 2021.

Kravene for udskiftning af energimærker er ens for fysiske butikker og netbutikker.

Skal mærker, der er vedlagt i emballagen til produkter, som allerede er på lager hos forhandlere, også udskiftes?

Forhandlere må først vise det re-skalerede mærker i butikker og netbutikker fra den dato, hvor mærket får virkning. Der er ikke krav om at fjerne ”gamle” energimærker og datablade fra emballagen til produkter på forhandleres lagre.

Bemærk dog for lyskilder, at forhandlere skal tildække det eksisterende energimærke på emballagen med et klistermærke af samme størrelse, der viser det re-skalerede mærke, indenfor 18 måneder efter 1. september 2021, dvs. før den 28 februar 2023. 

Må trykte reklamer og kataloger med det re-skalerede energimærke vises allerede før 1. marts hhv. 1. september 2021?

Trykte reklamer for en specifik re-skaleret produktmodel, som oplyser den nye energiklasse må ikke vises offentligt før de nye forordninger får virkning. (1. marts eller 1. september 2021 afhængig af produkttypen). Kataloger kan forberedes men ikke distribueres før disse datoer. Det samme gælder for online reklamer.

Indenfor produktgrupperne husholdningsprodukter, fjernsyn og elektroniske skærme: hvilke produkter er undtaget fra om-mærkning med det re-skalerede mærke, og hvor længe må disse produkter sælges af forhandlere?

En forhandler, som ikke kan fremskaffe et re-skaleret energimærke til produkteksemplarer på lager, fordi leverandøren har valgt at udfase modellen, har tilladelse til at sælge disse med det eksisterende energimærke frem til 30. november 2021. Efter denne dato må eksemplarer på lagre og i netbutikker ikke udbydes til salg længere.

Hvis der efter 1. november 2020 ikke markedsføres flere eksemplarer af en given model – eller dennes ækvivalente modeller, og hvis udarbejdelse af det eksisterende og det re-skalerede energimærke indbefatter forskellige testmetoder, er leverandøren fritaget fra forpligtelsen til at levere et re-skaleret energimærke til eksemplarer, der er markedsført før 1. november 2020. Sådanne produkteksemplarer kan sælges udelukkende med det eksisterende energimærke frem til den 30. november 2021. Efter denne dato må eksemplarer på lagre og i netbutikker ikke sælges længere.

Hvilke datoer skal jeg være opmærksom på?

 • Fra 1. november 2020 skal producenter både levere det eksisterende energimærke og det re-skalerede energimærke. Undtaget er dog produkter, som udgår fra producentens sortiment 28. februar 2021, til disse skal producenterne forsat levere det eksisterende energimærke.
 • Fra 1. marts 2021 skal de re-skalerede energimærker tages i brug, forhandlerne har 14 arbejdsdage til at udskifte de eksisterende mærker med de re-skalerede.
 • Fra 1. december 2021 er det ikke længere lovligt at sælge køle-/fryseapparater, vaskemaskiner, vaske/tørremaskiner, opvaskemaskiner, fjernsyn og elektroniske skærme som ikke har et re-skaleret energimærke.

Hvorfor introduceres re-skaleringen af energimærket ikke samtidig for alle produktgrupper?

For at sikre at re-skaleringen sker gnidningsfrit introduceres re-skaleringen gradvist. De første produktgrupper med det re-skalerede mærke er de produktgrupper, som har været omfattet af en energimærkningsforordning i længst tid. På sigt vil alle produktgrupper dog få et re-skaleret energimærke.

Hvornår forventes re-skaleringen af energimærket for andre produktgrupper?

Re-skaleringen sker gradvist hen over den næste årrække.

Hvornår kommer der en forbrugerrettet indsats?

Studier viser at interessen for energimærket er størst i købssituationen. Derfor vil der komme en forbrugerrettet indsats lige inden og under lanceringen af det re-skalerede energimærke. - Der vil bl.a. være foldere tilgængelige om re-skaleringen af de forskellige produktgrupper. Disse vil være tilgængelige i butikkerne og på www.label2020.dk 

Hvordan vil indførelsen af det nye energimærke blive overvåget?

Medlemslande støttet af markedsovervågningsautoriteter vil tage nødvendige tiltag for at forsikre indførelsen af det nye energimærke gennem effektive og retmæssige sanktioner. Ifølge Artikel 7.4 for den Europæiske forordning 2017/1369, vil det enkelte medlemsland sætte reglerne for bøder ved overtrædelse af rammerne for energimærkets forordning, inklusiv uautoriseret brug af energimærket. 

Vil det nye energimærke være et praktisk værktøj for social ansvarlighed og virksomheders sociale ansvarlighed?

Ja, det nye energimærke vil kontribuere til virksomheders ansvarlighed, hvilket gør det til et praktisk værktøj opdateret til de nyligste vejledninger og konsoliderede internationale standarder på emnet (ISO 26000, GRI 302, AA10000). Det nye energimærke giver muligheden for at fokusere virksomheders opmærksomhed på miljø og energiproblemer gennem et vigtigt værktøj. Nemlig andre virksomheders egen information.

For at købe de mest energieffektive produkter på markedet, med det nye energimærke, vil energiklasse A straks være tilgængelig?

Nej, det er ikke sikkert, at produkter i energiklasse A straks vil være tilgængelige. Der er en stor sandsynlighed for at energiklasse A, i starten, vil være tom for produkter. Da det nye energimærke er designet til at huse fremtidig markedsudvikling. De mest energieffektive produkter, vil derfor tilhøre energiklasse B eller C.

Hvilke specifikke krav er der ved salg fra netbutikker og fjernsalg?

En pil I same farve som energiklassen og det tilhørende spænd af tilladte energiklasser skal vises I umiddelbar nærhed af produktet ved salg fra netbutikker og i reklamer. De grafiske specifikationer af pilen ses i bilag VII og VIII i de enkelte energimærkningsforordninger. En sort/hvid udgave kan anvendes i sort/hvide trykte materialer.

Leverandører skal sikre, at det re-skalerede energimærke og produktdatabladet er tilgængelige i EPREL. Forhandlere kan udbede trykte energimærker fra leverandøren (artikel 3 'Leverandørens forpligtelser'). Se yderligere anvisninger om visning af energimærke og datablad ved online- og fjernsalg i bilag VII og VIII i de specifikke forordninger.

Ved fjernsalg og telemarketing kan forbrugere udbede en trykt kopi af energimærket og databladet fra forhandleren (omtalt under pkt. 5 og 6 i bilag VII). Ved telemarketing skal produktet energiklasse og det tilladte spænd oplyses som en del af den mundtlige information.

Hvilke produkter får et re-skaleret energimærke i 2021?

 • Husholdnings køle/fryseapparater herunder vinkøleskabe, vaskemaskiner, kombinerede vaske/tørremaskiner, opvaskemaskiner, fjernsyn og elektroniske skærme og lyskilder.
 • Der bliver introduceret et energimærke for køle/fryseapparater med direkte salgsfunktion

Må jeg tage de re-skalerede energimærker i brug før 1. marts 2021?

Nej, de må ikke tages i brug før 1. marts 2021. For lyskilder må det re-skalerede energimærke ikke tages i brug før 1. september 2021.

Skal producenter både levere det eksisterende og det re-skalerede energimærke for produkter som for første gang bringes i omsætning efter 1. november 2020?

Nej, en leverandør, som bringer et nyt produkt i omsætning, kan nøjes med at udarbejde det re-skalerede energimærke, hvis testmetoden for det eksisterende mærke og det re-skalerede er forskellige. I dette tilfælde skal producenten dog informere forhandlerne om, at produktet ikke må sælges før 1. marts 2021.

Må jeg både vise det eksisterende og det re-skalerede energimærke?

Nej, der må kun vises et energimærke på produktet ad gangen. Fra 1. marts skal forhandlerne enten fjerne det gamle energimærke eller tildække det med det re-skalerede energimærke.

Må man bruge det re-skalerede energimærker i trykte annoncer og på nettet før 1. marts 2021?

Nej, det re-skalerede energimærke må først tages i brug fra 1. marts 2021, uanset om det er i butikker, på nettet eller i markedsføringsmateriale. Man kan sagtens få produceret tilbudsaviser m.m. inden 1. marts 2021, men disse må ikke være tilgængelig for forbrugerne før 1. marts 2021. - Man må dog godt henvise til fx www.ens.dk eller www.label2020.dk, som indeholder informationer om det re-skalerede energimærke.

Vil der forekomme begrænsninger for deltagelse i offentlige udbud, hvis det nye energimærke ikke indføres korrekt? Hvis ja, hvornår vil disse begrænsninger træde i kraft?

Hvis en leverandør ikke adopterer det nye energimærke efter rammebestemmelserne for energimærket er sat i kraft, vil leverandøren ikke kunne deltage i offentlige udbud. Dette skyldtes forordningen, der er lovgyldig. Yderligere er Artikel 288 (Traktat for den Europæiske Unions funktion for generel ansøgning) bindende i forhold til lovgyldighed, upartiskhed og en god præstation, derfor vil et tilbud der strider mod det nye energimærke blive set, som en overtrædelse af loven.

Jeg kunne godt tænke mig at købe et nyt apparat og er derfor nødt til at købe et korresponderende produkt tilsvarende til energiklasse A+++. Hvad er den korresponderende energiklasse i det re-skalerede system?

Det er ikke muligt at etablere en korresponderende skala, der stemmer overens med de forskellige klasser fra det gamle energimærke. Den nemmeste måde, hvorpå man kan sammenligne det to skalaer, er at bruge informationen der angives på energimærket.

Hvordan og hvornår genereres de re-skalerede energimærker?

Leverandører har siden 1. januar 2019 været forpligtede til at registrere produkter, som er omfattet af energimærkning.

Leverandører skal gen-registrere deres produktmodeller, medmindre de falder under gældende undtagelsesbestemmelser. Ved gen-registrering dannes en ny EPREL-kode for modellen.

Indtil 3. kvartal 2020 kan virksomheder præ-registrere deres produktmodeller og derved få muligheden at udarbejde energimærker manuelt. EPREL genererer den QR-kode, der skal integreres som kildefil på energimærkerne (INDD format). Det betyder, at energimærker kan producers manuelt med hjælp fra en grafisk designer.

Fuldstændig gen-registrering forventes at kunne ske fra 3. kvartal 2020, inklusiv en funktion der genererer energimærket. Det betyder, at EPREL kan producere det fuldstændige energimærke fra 3. kvartal 2020. Virksomhederne skal inddatere all data for produktmodellen, hvorefter energimærket producers automatisk af EPREL.

Vil forhandlere være I stand til at downloade energimærker og produktdatablade fra EPREL?

Forhandlere kan også downloade information fra EPREL fra den dato, hvor det re-skalerede energimærke må bruges.

Hvornår vil informationer fra det re-skalerede energimærke være tilgængelig hhv. synlige for offentligheden?

 • EU-borgere vil også have mulighed for at downloade det re-skalerede energimærke og tilhørende datablad fra EPREL fra den dato, hvor mærket må anvendes.
 • Adgang til EPREL sker via QR-koden, som linker direkte til den relevante produktside I EPREL.
 • Information i EPREL vil basere sig på de eksisterende forordninger indtil 28. februar 2021 for husholdningsprodukter og fjernsyn og elektroniske skærme, og for lyskilder frem til 31. august 2021. Produktinformation med baggrund til de nye forordninger vil være tilgængelig fra 1. marts 2021 for husholdningsprodukter og fjernsyn og elektroniske skærme, og fra 1. september 2021 for lyskilder.

Hvad er en ækvivalent model? Og hvordan kan man tilføje/fjerne disse i EPREL?

 • En ækvivalent model har samme tekniske specifikationer i energimærket og databladet som basemodellen
 • Ja, du kan både tilføje og fjerne ækvivalente i EPREL. Alle tekniske specifikationer for en ækvivalent model bliver auto udfyldt i EPREL, med undtagelse af datoen for hvornår produktet bringes i omsætning og kontaktinformationer.
 • For at fjerne ækvivalente modeller, skal du åbne det pågældende produkt i EPREL og klikke på fanen ”ækvivalente modeller”. I højre hjørne vil du se en rød knap ”Break equivalence”.

Hvor lang tid efter inddatering i EPREL går der, før man modtager en QR kode?

Den får man med det samme.

Udover energimærket, hvordan kan jeg ellers sammenligne et gammelt produkt (A+++) med et nyere produkt?

Objektive evalueringer og sammenligninger vil være mulige, takket være EPREL databasen. Fra slutningen af 2020 vil en sektion af databasen, hvor produkter der kan re-skaleres vil være tilgængelige. Dette er specifikt dedikeret til professionelle købere og sælgere. Sektionen kan findes via den dedikerede platform på EU websiden. Da fabrikanter skal videregive en masse informationer for de enkelte produkter, er det muligt at uddybe detaljer og sammenligne produkter fra forskellige fabrikanter på den samme platform. Indtil d. 1. marts 2021 vil al data for det gamle energimærke være tilgængeligt; fra d.1 marts 2021 vil al data referere til det nye energimærke.

Hvilke andre informationer vil blive introduceret med det nye energimærke?

Det nye energimærke tillader dig til at have al teknisk data lige ved dine fingre takket være QR-koderne. For hvert produkt, vil det nye energimærke vise et en QR-kode, der linker direkte til EPREL databasen. Fra denne database vil det også være muligt at konsultere produktets information fra fabrikanten. På denne måde, vil det være muligt at tilgå al strategisk information for en hurtig og effektiv udvikling af økonomiske muligheder i forhold til præstation, opsparing og overholdelse af forordningerne.

Hvilke typer af salgsfremmende og undervisningsmateriale må anvendes før de nye forordninger får virkning (1. marts 2021 og 1. september 2021 for lyskilder)?

Enhver visuel reklame for en specifikt re-skaleret produktmodel, der indeholder den nye energiklasse må ikke vises offentligt før de nye forordninger får virkning. (1. marts for husholdningsprodukter, fjernsyn og elektroniske skærme, 1. september 2021 for lyskilder. Kataloger kan forberedes men ikke distribueres før disse datoer. Det samme gælder online reklamer.

Informationskampagner og tilhørende undervisningsmaterialer om ændringer af den europæiske energimærkningsordning må gerne anvendes før disse datoer.

Skal forhandlere åbne emballagen på alle solgte modeller og fjerne det re-skalerede energimærke?

Nej, i en overgangsperiode fra 1. november til 1. marts vil der være to energimærker i emballagen, hvilket kan skabe noget forvirring. Hertil har Energistyrelsen udarbejdet et lille informationsark om, hvorfor der er to energimærker med produktet, du finder den her: www.label2020.dk 

Må jeg ændre energimærkets størrelse?

I forordningen fremgår det, hvilke minimumskrav der er til energimærkets størrelse.

Hvor skal energimærket placeres på udstillede modeller?

I forordningen fremgår det, hvilke regler der er gældende for de enkelte produktgrupper. En god tommelfingerregel er, at energimærket oftest skal placeres på forsiden, foran eller ovenpå produktet.

Hvilket program er anvendt til udregningen af energiforbruget for vaskemaskiner og opvaskemaskiner?

Energiforbruget for vaskemaskiner og opvaskemaskiner er baseret på et Eco 40-60 program pr. 100 cyklusser i kWh. - Bemærk, at det ikke længere er det årlige energiforbrug som er angivet i energimærket, men energiforbruget pr. 100 cyklusser.

Er databladet for lyskilder fortsat integreret i energimærket?

Nej, databladet og energimærket for lyskilder er nu to forskellige ting. Se forordning 2019/2015 bilag 5.

Er der nogle bidrag til at stimulere den nye energiklasse-skala?

Den Europæiske kommission finansierer adskillige projekter, der er målrettet mod at facilitere en transition ved at informere og støtte alle interessenter, til en mere energieffektiv fremtid. Foranstaltningerne vil blive støttet af yderligere initiativer til at øge det offentliges forvalters kapacitet. Et eksempel på et initiativ er; ved at forbedre værktøj med hensyn til udveksling af bedste praksis og tilbyde flere træningsmuligheder. Nationale incitamenter vil godtages, så længe at incitamenterne er indenfor EU’s regler.