Oversigt over
projektpartner lande

Label 2020 projektet er koordineret af den østrigske Energistyrelse og finder sted i 16 EU-medlemslande. Links til landene fører dig til de nationale Label2020 hjemmesider.