Re-skaleret energimærke – Formål og styrker?

 

EU's energimærkning af produkter har i mere end 25 år vejledt forbrugere og professionelle indkøbere i deres søgen og valg af energieffektive produkter. Derudover har energimærkningen fremmet udviklingen af energieffektive produkter. Udbud og efterspørgsel af energibesparende produkter har desuden været med til at reducere produkternes energiforbrug.

Det nuværende energimærke med energiklasserne A+++ til G er blevet for uigennemsigtigt for markedsaktørerne, da størstedelen af produkterne  på markedet ligger i de bedste energiklasser. Derfor er det svært for forbrugerne at skelne mellem de mest effektive produkter, og producenterne er mindre tilbøjelige til at udvikle nye energieffektive produkter.

EU har derfor revideret og forbedret mærkningsordningen i forhold til forbrugernes behov. Det re-skalerede energimærke med energiklasserne A til G introduceres for forbrugerne i fysiske butikker og netbutikker fra den 1. marts 2021. Produktkravene, til det re-skalerede energiklasser, vil løbende blive reguleret.

Denne vejledning skal understøtte en god introduktion af de re-skalerede mærker. Vejledningen skal give et overordnet indblik, men beskriver ikke alle forordningens krav. For mere detaljerede informationer om lovkravene henvises til de relevante EU-forordninger, som ses angivet i referencelisten til denne vejledning.

Hvad er de væsentlige nye egenskaber i den nye mærkningsordning?

  • En fælles skala for alle produkter, som indeholder energiklasserne A til G. Der vil ikke længere være nogen overbygning i form af ’+’ klasser.
  • Den nye mærkning kædes sammen med en ny EU-produktdatabase ved hjælp af en QR-kode. Databasen giver yderligere produktinformationer for alle energimærkede produkter til forbrugere, detailhandlere samt tilsynsmyndigheder.

Hvilke nye mærker kan ses i 2021?

Introduktionen af de reskalerede energimærker sker trinvis i forhold til de specifikke EU-forordninger. I 2021 vil nye energimærker blive synlige i fysiske butikker og webshops for de følgende 5 produktgrupper

  • Køleskabe og frysere til husholdningen
  • Vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner
  • Opvaskemaskiner
  • TV og skærme
  • Lyskilder

For produktgruppen køle-/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (også kendt som kommercielle køle-/fryseskabe), introduceres energimærkning for første gang, hvilket dog kun vil være relevant for den professionelle detailsektor. Denne mærkning vil typisk ikke være synlig for forbrugere.

For andre mærkede produktgrupper som klimaanlæg, tørretumblere, støvsugere, vandvarmere osv. vil de re-skalerede energimærker blive implementeret, når de relevante EU-forordninger bliver gældende.

Introduktionen for disse produktgrupper forventes at ske gradvist fra 2022.

De re-skalerede energimærker