Information om økonomiske støtte fra H2020

Label 2020 finansieres af EU-Kommissionen forsknings- og udviklingsprogram Horizon 2020. Horizon 2020 er det største forsknings- og udviklingsprogram i EU nogensinde med næsten 80 mia. € til rådighed over en syv-års-periode (2014 to 2020) – udover de private investeringer, som disse midler tiltrækker. Programmet stiller flere gennembrud, opdagelser og verdensnyheder i udsigt gennem det at tage de gode ideer fra laboratoriet videre til markedet. Horizon 2020 yder 5.931 mia. € i støtte til energiprojekter i perioden 2014 til 2020. Projekterne skal bistå med at skabe og forbedre teknologier indenfor grøn energi såsom “energy smart ”-netværker, vandkraft og energilagring.

The Energy Challenge er udformet til at understøtte overgangen til driftssikre, bæredygtige og konkurrencedygtige energisystemer. For at kunne overgå til et konkurrencedygtigt energisystem er der et par udfordringer, som f.eks. flere knappe ressourcer, stigende energibehov og klimaforandringer. The Energy Challenge er opbygget omkring syv specifikke målsætninger og forskningsområder

  • Reduktion af energiforbrug og den samlede CO2-belastning
  • Udbud af billig og CO2-neutral forsyning af elektricitet
  • Alternative brændsler og mobile energikilder
  • Et samlet europæisk “smart” elektricitetsnet
  • Ny viden og teknologier
  • Vidensbaserede beslutninger og offentligt engagement
  • Markedets anvendelse af energi og udviklede informations- og kommunikationsteknologier.

Det fulde ansvar for indholdet af denne hjemmeside ligger hos forfatterne og afspejler ikke nødvendigvis EU's holdninger. Hverken CINEA eller EU-kommissionen ansvarlige for brug af informationer på disse sider.

Label 2020 projektet har modtaget støtte under Grant Agreement aftalen 847062.