Hvad er der ændret på energimærket?

  • En ensartet A til G skala anvendes til alle produkter
  • I øverste højre hjørne af mærket introduceres en QR-kode, som er et direkte link til EU Kommissionens produktdatabase, EPREL. Det giver både gennemsigtighed på markedet og understøtter et effektivt markedstilsyn 
  • Produkternes energiforbrug fremhæves og vises midt på mærket
  • Nederst på mærket er der forskellige piktogrammer, som informerer om udvalgte produktegenskaber. Flere piktogrammer er de samme som i hidtil, andre er blevet revideret og ganske få er introduceret for nyligt

Flere ændringer for det re-skalerede mærke

Effektivitetsklasser

  • Der vil ikke være nogen produkter i energiklasse ”A”, når de re-skalerede mærker bliver synlige i butikkerne. Målet har været, at der ikke skulle findes produkter i energiklasse ”A” ved mærkets introduktion for at sikre plads til yderligere produktudvikling
  • De mest effektive produkter, som på pt. er mærket A+++, vil svare nogenlunde til energiklasse B eller C på de re-skalerede mærker afhængigt af produkttypen

Piktogrammer

  • De fleste piktogrammer, som ses på energimærket, vil også blive brugt i den nye version. Nogle piktogrammer er  tilpasset og ganske få er helt nye (f.eks. energieffektivitet i HDR-mode for Tv’er og displays, vasketid for vaskemaskiner)

EU-produktdatabase og QR-kode

Alle energimærkede produkter skal registreres i den nye EU-produktdatabase (EPREL) af producenter/leverandører. Databasen indeholder produktinformationer, som ikke vises på energimærket og er delt i to områder til forskellige målgrupper:

  • Område for markedstilsyn: Denne sektion kan kun benyttes af tilsynsmyndigheder. Data, som oplyses her, skal primært understøtte og effektivisere markedstilsyn.
  • Område for forbrugere, professionelle købere, detailhandel og andre brugere: Den offentlige del forventes at være tilgængelig fra sommeren 2020 og fremefter. Indtil marts 2021 vil data om produkter under den nuværende mærkning være tilgængelige. Data for produkter omfattet af det re-skalerede energimærke vil være tilgængelig fra marts 2021 og fremefter.

Informationer i den nye produktdatabase vil være tilgængelige direkte via EU-hjemmesiden og via en QR-kode, som introduceres på de nye energimærker. App-software, som på nuværende tidspunkt bliver udviklet af uafhængige organisationer, vil tillade sammenligning af produktdata og omkostningsberegninger.