Impressum

Label2020.dk er Energistyrelsens informationskanal dedikeret til ændringer ved EU-energimærkningsordningen. Formålet er, at siden skal indeholde tilgængelig og forståelig information for alle, og at informationerne skal være relevante, aktuelle og fagligt korrekte.

Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti og Energistyrelsen er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte tab eller skader som følge af indholdet af denne hjemmeside, selvom dette kan skyldes fejl  i materialet eller andre årsager.

Label 2020-projektet har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 program under Grant Agreement Nr. 847062. Det fulde ansvar for indholdet ligger hos forfatterne og afspejler ikke nødvendigvis EU’s holdninger. Hverken CINEA eller EU-kommissionen er ansvarlige for brugen af informationer fra Label2020-projektet.

Indholdet på hjemmesiden er ikke en erstatning for den gældende lovgivning, og i tvivlstilfælde er det lovteksten fra forordningerne som er gældende. Information på hjemmesiden er ikke juridisk bindende, da en bindende fortolkning kun kan foretages af EU-domstolen.

Links til andre hjemmesider

Label2020.dk indeholder links til andre hjemmesider. Som bruger af Label2020.dk skal du være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for andre hjemmesiders sikkerhedspolitik.

Energistyrelsen garanterer derfor ikke, at disse hjemmesider eller serveren, hvorpå de ligger, ikke indeholder virus eller andre skadelige elementer. Energistyrelsen anfører udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen af et link til en given hjemmeside indebærer ikke, at Energistyrelsen tilslutter sig indholdet af siden.

Ophavsret

Ophavsretten til hjemmesiden og rettighederne til dets indhold og design tilhører Label2020-konsortiet. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale – undtagen billeder - fra hjemmesiden - såvel elektronisk som i papirform - forudsat, at Label2020 anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.

Mht. billeder, figurer, illustrationer, herunder logo, skal der indhentes tilladelse fra Energistyrelsen før evt. brug.

Kontaktformular og nyhedsbrev

Når du vælger at indsende et spørgsmål via Kontaktformularen eller tilmelder dig som modtager vores elektroniske nyhedsbrev, beder vi om at få oplyst dit navn og din e-mail. Oplysningerne gemmes i en database, som kun benyttes til at besvare spørgsmål fra dig og til at udsende nyheder, og som kun Energistyrelsen og direkte medlemmer af Label2020-projektet har adgang til. Dine persondata videregives ikke til andre organisationer eller virksomheder.

Informationer på dette websted er underlagt impressum, ophavsret, en ansvarsfraskrivelse og persondatapolitik.

Webstedet www.label2020.dk er en portal underlagt 

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

E-mail: ens@ens.dk

og

vores bureau
Bredbjergvej 44
5230 Odense M
Denmark

E-mail: kontakt@voresbureau.dk